Copyright & TOS

For English information, please scroll a little bit further down

Gratis är gott – eller hur?

Jag gillar gratis. Jättemycket. Gratis är verkligen gott. Faktum är att jag kommer att erbjuda en massa gratisdesign. I bloggteman där jag använder olika plugin så ska dessa givetvis också vara gratis att använda. Men gratis är inte att ladda ned skyddat material och titta åt ett annat håll. Det är inte gott. Inte heller att splitta upp designen, göra om, eller lägga ut den för nedladdning/försäljning. Jag vill att Du respekterar det!

All design och layout som jag har gjort är ©Decorama Design, ©kaxigt, och ©Lillan Backa om ingen annat anges. Copyrighten omfattar alla av mig specialdesignade teman (WordPress, Blogger, Blog.se, Tumblr) inklusive barnteman (WordPress), templates, grafik, layout, och övrig design. Samtliga standardteman till WordPress lyder därmot under General Public License (gpl) 2+, vilken även gäller för originaldesign och uppbyggnad av Blogger och Tumblr. Vissa tredjeparts-resurser kan ha andra restriktioner. Det har jag tagit hänsyn till. Min länk ska alltså alltid finnas kvar.

Mitt är mitt och inte ditt. Respektera copyrightlagen!

Copyright

Det är inte heller OK att använda min digitala konst och grafik* utan tillstånd! Den är inte Public Domain och får inte i någon form bli reproducerad, kopierad, redigerad och publicerad, skickas runt i mailringar, splittas eller läggas upp för nedladdning utan mitt tillstånd! Jag tillåter inte heller att min digitala konst i någon form används till brev, tags och etiketter, eller görs om till picture tubes. Har du några frågor kring mitt material så kontakta mig gärna. Tack!

*Digital Art Work

IN ENGLISH

Free is good – right?

I like free. A Lot. Free is really good. In fact, I will offer a lot of free design. In blog themes where I use different plugins, these should of course also be free to use. But free is not to download protected material and look in a different direction. It’s not good. Nor to split up the design, redo, or outsource it for download/sale. I want you to respect that!

All designs and layouts I have made are © Decorama Design, © kaxigt, and © Lillan Backa unless otherwise stated. The copyright covers all of my specially designed themes (WordPress, Blogger, Blog.se, Tumblr) including children’s themes (WordPress), templates, graphics, layout, and other designs. All standard themes for WordPress, on the other hand, are subject to General Public License (gpl) 2+, which also applies to original design and construction of Blogger and Tumblr. Some third-party resources may have other restrictions. I have taken that into account. So my link should always be there.

Copyright

It is also not OK to use my digital art and graphics* without permission! It is not a Public Domain and may not in any form be reproduced, copied, edited and published, sent around in mail rings, split or uploaded for download without my permission! I also do not allow my digital art in any form to be used for letters, tags and labels, or turned into picture tubes. If you have any questions about my material, please contact me. Thanks!

*Digital Art Work

Please Note: Do not use my digital (graphic) art work under any circumstances without my permission! However some of my works are allowed for downloads and you must credit me with my link, keep it intact and visible. My digital/graphic art work does not belong to the public domain. My digital/graphic art work may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted, fragmented, or uploaded in any form without my permission! I don’t allow any kind of letters, tags, or tubes making of my digital/graphic art work. NO unauthorized publishing of any kind!

For other questions, contact me, and please, respect the copyright law. Thank you!