COPYRIGHT & TOS

For English information, please scroll a little bit further down

Gratis är gott – eller hur?

Jag gillar gratis. Jättemycket. Gratis är verkligen gott. Men gratis är inte att ladda ned skyddat material och titta åt ett annat håll. Det är inte gott. Inte heller att splitta upp designen, göra om, eller lägga ut den för nedladdning/försäljning. Jag vill att Du respekterar det!

Jag säljer inga NFTs. Skulle Du hitta min design på någon NFT säljsida, köp det INTE. Kopiera istället designens URL till mig så jag kan rapportera det.

All design och layout som jag har gjort är ©Decorama Design, ©kaxigt, och ©Lillan Backa om ingen annat anges. Copyrighten omfattar alla av mig specialdesignade teman (WordPress, Blogger, Blog.se, Tumblr) inklusive barnteman (WordPress), templates, grafik, layout, och övrig design. Samtliga standardteman till WordPress lyder därmot under General Public License (gpl) 2+, vilken även gäller för originaldesign och uppbyggnad av Blogger och Tumblr. Vissa tredjeparts-resurser kan ha andra restriktioner. Det har jag tagit hänsyn till. Min länk ska alltså alltid finnas kvar.

Mitt är mitt och inte ditt. Respektera copyrightlagen!

Copyright

Det är inte heller OK att använda min digitala konst och grafik* utan tillstånd! Den är inte Public Domain och får inte i någon form bli reproducerad, kopierad, redigerad och publicerad, skickas runt i mailringar, splittas eller läggas upp för nedladdning utan mitt tillstånd! Jag tillåter inte heller att min digitala konst i någon form används till brev, tags och etiketter, eller görs om till picture tubes. Har du några frågor kring mitt material så kontakta mig gärna. Tack!

*Digital Art Work

IN ENGLISH

Free is good – right?

I like free. A Lot. Free is really good. But free is not to download protected material and look in a different direction. It’s not good. Nor to split up the design, redo, or outsource it for download/sale. I want you to respect that!

All designs and layouts I have made are © Decorama Design, © kaxigt, and © Lillan Backa unless otherwise stated. The copyright covers all of my specially designed themes (WordPress, Blogger, Blog.se, Tumblr) including children’s themes (WordPress), templates, graphics, layout, and other designs. All standard themes for WordPress, on the other hand, are subject to General Public License (gpl) 2+, which also applies to original design and construction of Blogger and Tumblr. Some third-party resources may have other restrictions. I have taken that into account. So my link should always be there.

ATTENTION!

I do not sell NFTs. If you see any of my art on NFT marketplaces, do NOT buy it. Please share the URL with me so I can report it.

⛔️ YOU ARE NOT ALLOWED TO USE MY WORK FOR MONETARY GAIN WHAT SO EVER.

To all NFT collectors/sellers: My Art Work is released under a non-commercial license and violation of this clause may be grounds for a lawsuit.

Copyright

It is also not OK to use my digital art and graphics* without permission! It is not a Public Domain and may not in any form be reproduced, copied, edited and published, sent around in mail rings, split or uploaded for download without my permission! I also do not allow my digital art in any form to be used for letters, tags and labels, or turned into picture tubes. So Please Note: Do not use my digital (graphic) art work under any circumstances without my permission! However, if some of my works are allowed for downloads you must credit me with my link, keep it intact and visible. NO unauthorized publishing of any kind! For other questions, contact me, and please, respect the copyright law. Thank you!

*Digital Art Work